ประกาศ! การรับมือสถานการณ์ Covid19

   
การเลื่อน/ งดจัดกิจกรรมงานประจำปี
ในปี พ.ศ. 2563 นี้ประเทศไทย และทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคไวรัสโคโรน่า 19 (Covid-19) ทำให้ในปีนี้กิจกรรม งานประเพณีต่าง ๆ ที่ปกติจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม /เลื่อนการจัดงาน /งดจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน
 
ทางคณะทำงานขับเคลื่อนขอให้ชาวสุพรรณบุรี และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง