กิจกรรม/งานดนตรี


 • 19237871_655501854639387_7955588902715849282_o.jpg
  งานประกวดดนตรี งานประกวดระดับเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีในแก่เยาวชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แล...

 • porkla2.jpg
  ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน จัดขึ้นโดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ม...

 • t20140228113631_4414.jpg
  การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของโรงละครแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิล...

 • 107950595_1391371377729748_4589178603761199009_n.jpg
  “ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ” วัดพระลอย ถนนสายวัฒนธรรมประชารัฐ ตลาดร่มไม้ชายน้ำ ได้มีพื้นที่เวทีสำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมหมุนเวียนตั้งแต่เวลา09.00น. ถึง16.00น. ในช่วงทุกวันเสา...

 • Picture4.jpg
  งานครบรอบพุ่มดวง ดวงจันทร์ ทุกวันที่13มิถุนายนของทุกปี วัดทับพระดาน ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จะจัดงานรำลึกการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่ง แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ (หรือคุณรำพึง จิ...