งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

เทศกาลประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ถูกจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2502 โดยการประสานความร่วมมือของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  ส่วนราชการและภาคเอกชน  เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในพระมหาวีรกรรมยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ โดยงานเทศกาลประจำปีนี้จะถูกจัดขึ้นทุกวันที่ 18 มกราคม (ตรงกับวันกองทัพไทย) – 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี รวมระยะเวลา 15 วัน 15 คืน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

กิจกรรมที่โดดเด่นของงานคือ การแสดงแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาในการจำลองเหตุการณ์ศึกยุทธหัตถีบนหลังช้าง ร่วมกับนักแสดงกว่า 100 ชีวิต โดยอุปกรณ์การแสดงอื่น ๆ เป็นของจริง รวมถึงช้าง และม้าที่ใช้ในการแสดง โดยจะมีการแสดงทั้งหมด 10 วัน คือ วันที่ 18-20, 24-27, 29-31 มกราคม และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในช่วงเวลา 19.00-20.15 น. นอกจากนี้ ยังมีการแสดงอีกมากมาย ทั้งการออกร้านนิทรรศการของดี และวิถีคนเมืองเหน่อ ทั้ง 10 อำเภอ รวมทั้งการแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่ง การประกวดแตรวง การแสดงโขน การแสดงโปงราง การแสดงดนตรีกองดุรยางค์ทหารบก การแสดงศิลปวัฒนธรรม/การแสดงพื้นบ้าน เดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาดอนเจดีย์ และมีสินค้าโอทอปและสินค้าต่าง ๆ ในเมืองสุพรรณบุรี มาวางจำหน่ายให้เลือกซื้อกันอีกมากมายกว่า 300 ร้านค้า จากความยิ่งใหญ่ของเทศกาลงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์นี้ทำให้ในแต่ละปีมีชาวสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง 

 

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/387653
ที่มาภาพ:  http://www.suphan.biz/Donjeadee.htm
  คลิ๊กเดียวกินเที่ยวทุกวัน
  ไทยรัฐออนไลน์