งานศาลตายาย

งานประจำปีศาลตายาย สุพรรณบุรี

งานประจำปีศาลตายาย เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปี โดยสมาคมศาลตายาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นครั้งที่ 38 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลตายาย สี่แยกนางพิม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศาลตายายนี้ถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่สักการะบูชามากว่า 100 ปี ชาวสุพรรณบุรีและประชาชนที่นับถือศาลตา-ยาย ต่างมีความเชื่อว่า หากใครได้มาสักการะศาลตา-ยายแล้วเดินลอดช่อง จะเดินทางไปไหนจะมีแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงสตรีที่ตั้งครรภ์ มักจะมาลอดช่องทางรอดคลอดง่ายเพื่อให้ง่ายในการคลอดบุตรและบุตรออกมามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

ภายในงานประจำปีศาลตายาย นอกเหนือจากเพื่อให้ประชาชนที่มีความเคารพและศรัทธาในองค์ตา-ยาย ได้เดินทางมาร่วมสักการะแล้วนั้น ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ และที่สำคัญยังมีกิจกรรมประกวดวงดนตรีระดับเยาวชน ประกวดธิดาตา-ยาย ประกวดสาวประเภทสอง ประกวดวันแมน วันวูแมน หนุ่มหล่อสาวสวย และในแต่ละวันจะมีมหรสพสมโภชน์ ลิเก-ภาพยนตร์ ดนตรี ความบันเทิงต่าง ๆ 

โดยการประกวดดนตรีดังกล่าว ประกอบไปด้วย การประกวดร้องเพลงประจำปี สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่จำกัดแนวเพลง จำนวน 30 คน และการประกวดการแสดงวงดนตรี ซึ่งไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดแนวเพลง จำนวน 20 วง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมการประกวดดนตรีเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา: http://www.suphan.biz/santayay.htm