การแสดง โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

 

การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของโรงละครแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีให้กว้างขวางสู่สายตาประชาชน มีการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งนาฏศิลป์ โขน ละคร ระบำ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ ทั้งบทการแสดง วิธีการแสดง และเทคนิคการแสดงบนเวที เพื่อให้ผู้ชมได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากการแสดงที่ได้รับการสืบทอดและเป็นที่นิยมของผู้ชมมาอย่างต่อเนื่อง ยังได้คิดค้นรายการใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ โรงละครแห่งชาติ 3 แห่ง คือ โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จ.สุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย

  • รายการนาฏกรรมสังคีต จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร และชุดสืบมรรคา และละครนอก เรื่องโกมินทร์ ตอน “โกมินทร์คะนอง” ทั้งนี้ จะมีการแสดงหนังใหญ่ประกอบการแสดงโขนชุดสืบมรรคา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอดให้เกิดความหลากหลายและงดงามด้วยภาพการฉลุสลักลายตัวหนังใหญ่ ของกรมศิลปากร
  • รายการศรีสุขนาฏกรรม เป็นการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประกอบด้วย โขน ละคร ระบำ การบรรเลง – ขับร้อง ด้วยเพลงไทยและเพลงสากล การแสดงแนวตลก การแสดงพื้นเมือง รวมทั้งจินตลีลา อันเป็นชุดหรือตอนสั้นๆ ที่เป็นแบบมาตรฐาน แบบปรับปรุง และแบบสร้างสรรค์ เชิงอนุรักษ์ ตามแนวทางของนายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ
  • รายการดนตรีไทยพรรณนา เป็นการบรรเลงและขับร้อง รูปแบบดุริยประดิษฐ์ การแสดงสร้างสรรค์ ละครซ้อนดนตรี และเพลงภาษา
  • รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ เป็นการบรรเลงและขับร้อง โดยวงดุริยางค์ไทยของกรมศิลปากรประกอบการแสดงนาฏศิลป์
  • รายการศิลปากรคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงดนตรีสากล การเดี่ยวเครื่องดนตรี การขับร้องเพลงคลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสากล เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง โดยวงดุริยางค์สากลของกรมศิลปากร

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดรายการพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย “ย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม” เป็นการบรรเลง-ขับร้อง และจินตลีลาประกอบเพลง ภายใต้ชื่อ “กุโสดอคอนเสิร์ต” ซึ่งเกิดจากแนวคิด ของ นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้รับบทบาทมหาเถรกุโสดอ ในละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

ทั้งนี้ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปี 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ จำหน่ายบัตรราคา 200,150, 100 และ 60 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-224-1342, 02-221-0171 (วันและเวลาราชการ) และ https://theatresuphan.com/


 

ที่มา:  https://www.matichonacademy.com/content/article_36123