ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดร่มไม้ชายน้ำ

ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ” วัดพระลอย ถนนสายวัฒนธรรมประชารัฐ

ตลาดร่มไม้ชายน้ำ ได้มีพื้นที่เวทีสำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมหมุนเวียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00น. ในช่วงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เช่น การแสดงเพลงอีแซวจากอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ การแสดงจากสมาคมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี การแสดงจากจิตอาสาหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนำผลงานการแสดงมาเผยแพร่ อย่างที่ผ่านมาได้แก่ โรงเรียนสูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก  อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นบ้านและการแสดงพื้นถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2" โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดงต่างๆ ได้แก่ การแสดงพื้นบ้านจากอำเภอสองพี่น้อง การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้สำหรับทุกคนในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงอย่างต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/rommai.chainam.watpraloy