งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 2562

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน ขอเชิญเที่ยวชมงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ปีมีครั้งเดียว คนสุพรรณ รักสุพรรณ เที่ยวสุพรรณ วันที่ 18 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

ชมการแสดงแสง สี เสียง ยุทธหัตถีด้วยช้างจริง (วันที่ 18-20, 24-27, 29-31 ม.ค. 62) เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

การออกร้าน นิทรรศการแสดงของดีของ 10 อำเภอ การแสดงเวทีกลาง การประกวดร้องเพลงเยาวชน/ ประชาชน/ ผู้นำท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราราช การออกร้านธารากาชาด เฮฮาพาชี การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง 


รายละเอียดเพิ่มเติม: 035-535-379, 035-535-380, 035-535-432 (ที่ว่าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี)

ที่มา:  https://www.thailandexhibition.com/Event-77/28354
   TAT_Facebook