ประเพณีแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี ประจำปี 2562

จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ชมรถเทียนพรรษาทั้ง 10 อำเภอ จอดโชว์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมความวิจิตรตระการตา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การะประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษาแบบผสมผสาน โดยการประดับตกแต่งด้วยเทียนบุปผชาติ

ประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ วิถีการดำรงชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษาถิ่น ตำนาน วรรณคดี การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และเวลา 14.00 น. ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พิธีถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ประกาศผลการประกวดรถเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535-380

ที่มา: https://www.thailandexhibition.com/Event-77/31943