งาน “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง” เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง

งาน “ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง”…เสน่ห์สุพรรณ บ้านฉันเอง" ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและก่อให้เกิดรายได้ให้กับท้องถิ่นในการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ จึงได้นำอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับศิลปินและบทเพลง โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี และหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

สำหรับกิจกรรมความบันเทิงภายในงานประกอบด้วย

  • เสน่ห์เสียงเหน่อ เป็นการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย เล่าเรื่องตำนานยุคต่าง ๆ ของเพลงลูกทุ่ง นำเสนอผ่านการแสดงในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งมิวสิคเคิล การแสดงผสมผสานการเล่าเรื่อง ร้องเล่นเต้นอย่างสนุกสนาน การแสดงลำตัด “ตำนานเมืองเหน่อ” โดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติและคณะ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก 

  • เสน่ห์บ้านฉัน ไม่มันไม่เลิก เป็นการแสดงดนตรีบนเวทีใหญ่ ในรูปแบบการเชิดชูศิลปิน ครูเพลงเมืองสุพรรณ โดยผ่านบทเพลงของศิลปินรุ่นเก่าและศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ สุรชัย สมบัติเจริญ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ก๊อท จักรพรรณ์ ใหม่ เจริญปุระ หญิงลี ศรีจุมพล อาภาพร นครสวรรค์ กัน นภัทรและไข่มุก รุ่งรัตน์ พร้อมชมความบันเทิงในแบบฉบับเมืองสุพรรณอีกมากมาย อาทิ การแสดงแตรวงเมืองสุพรรณ การแสดง “แฝดเสียงสวรรค์” โชว์เงาเสียงศิลปินลูกทุ่งไทยและอื่นๆ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

  • เสน่ห์ของกิน บ้านฉันเอง เป็นการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีและอาหารต่างถิ่น ที่หารับประทานได้ยาก จำนวน 30 ร้าน อาทิ ขนมจีนสามพี่น้อง (ขนมจีนโพธิ์พระยา) จากอำเภอศรีประจันต์น้ำพริกกลั่นทุ่ง พริกแกง ขนมเป๊ะ จากกลุ่มสัมมาชีพบ้านทุ่งแฝก อำเภอสามชุก

  • เสน่ห์ของใช้ บ้านฉันเอง เป็นการออกร้านค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี สินค้า OTOP นวัตวิถีและสินค้าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อาทิ กลุ่มจักสานบ้านบรรไดทอง กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านหวาย

  • ของทำมือ บ้านฉันเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือทำ เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวสุพรรณบุรี อาทิ การจักสานผักตบชวา เป็นตะกร้า แผ่นรองของ การปั้นตุ๊กตาควายน้อย

  • มุมนี้ก็บ้านฉัน เป็นมุมถ่ายภาพที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์สุพรรณ บ้านฉันเอง