วิถีคนเมืองเหน่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “วิถีคนเมืองเหน่อ” ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมถิ่นอันดีงามให้แพร่หลาย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สากล โดยเฉพาะการนำเสนอความเป็นสุพรรณบุรีอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า คือ มหกรรมลูกทุ่งเลือดสุพรรณ

มหัศจรรย์คนเสียงเหน่อ โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ เป็นผู้ประสานและรวบรวมศิลปินสายเลือดสุพรรณบุรี ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดัง สร้างผลงานเพลงมากมายและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 15 คน มาทำการแสดงให้คนสุพรรณบุรีได้ร่วมรำลึกถึงนักร้องในดวงใจ ประการสำคัญ คือ เป็นการจุดประกายให้คนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาของลูกทุ่งเลือดสุพรรณบุรีอย่างถูกต้อง ตลอดจนการขับเคลื่อนให้คนไทยทั้งประเทศ หันกลับมาสำรวจว่าในแต่ละจังหวัดมีนักร้องคนใดที่เราหลงลืมไปบ้าง เพื่อชนรุ่นหลังจะได้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกัน

จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เหล่าศิลปิน เพื่อสร้างขวัญกำลังด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย ประกอบด้วย การประกวดภาพถ่าย วิถีคนเมืองเหน่อ" นิทรรศการตำนานเมืองเหน่อ /นิทรรศการภาพถ่าย /ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP /ตลาดนัดสื่อ/ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ" /จัดฉายภาพยนตร์ที่มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี /การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน /การแสดงบทเพลงศิลปินตำนานเมืองสุพรรณ /ฉ่อยเล่าขานเมืองสุพรรณโดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง เข้าชมฟรีตลอดงาน

โดยมีกำหนดการดังนี้

ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี "วิถีคนเมืองเหน่อ" ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.00 - 11.00 น.

 • ชมนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี
 • นิทรรศการภาพถ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP
 • ตลาดนัดสื่อ
 • ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ

10.00 - 12.00 น. ชมภาพยนต์เรื่อง ยุทธหัตถี

13.00 - 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง บุญชู

17.00 - 19.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

19.00 - 20.00

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.00 - 11.00 น. 

 • ชมนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี
 • นิทรรศการภาพถ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP
 • ตลาดนัดสื่อ
 • ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ

10.00 - 12.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง ขุนแผน

13.00 - 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง

17.00 - 19.00 น. บรรเลยบทเพลงศิลปิน ตำนานของเมืองสุพรรณ โดยศิลปินคนเมืองเหน่อ

19.00- 20.00 น. ฉ่อย "เล่าขานตำนานเมืองสุพรรณ" โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง

 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.00 - 11.00 น.

 • ชมนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี
 • นิทรรศการภาพถ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP
 • ตลาดนัดสื่อ
 • ซุ้มถ่ายรูปวิถีคนเมืองเหน่อ

10.00 - 12.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง ยุทธหัตถี

13.00 - 15.00 น. ชมภาพยนตร์เรื่อง เสือ โจรพันธุ์เสือ

18.00 - 21.00 น. ชม "มหกรรมลูกทุ่งเลือดสุพรรณ มหัศจรรย์คนเมืองเหน่อ" โดยคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ

 

ที่มา:  http://www.suphan.biz/nationtheaternews01.htm
   http://www.welovesuphan.com/th/อำเภอเมือง/137-งานวิถีคนเมืองเหน่อ-ร่วมสืบสานวัฒนธรรม-มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ.html