เทศกาลดนตรี 360 องศา

“เทศกาลดนตรี 360 องศา เพลินเพลง บรรเลงบนเขา พี่ก็หม๋า-น้องก็หม๋า สุพรรณหรรษาลั้ลลาพุเตย” เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุพรรณบุรี พุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี รอบล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขามียอดเขาสูงที่สุด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีป่าสนสองใบธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้นำในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการชมดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น ป๊อด โมเดิร์นด็อก ซิลลี่ฟูลส์ - แด็ก ร๊อคไรเดอร์  ไท ธนาวุฒิ ชาติ สุชาติ The Voice เล้าโลม วงสามบาทห้าสิบ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญและโจอี้บอย รวมถึงการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ร้านค้าพร้อมของดี 10 อำเภอ ร้านขายอาหารขึ้นชื่อจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงจากชาวกะเหรี่ยงที่จัดขึ้นในช่วงกลางวันของงานเทศกาล